Naturbruksprogrammet på JGY Torsta är ett yrkesprogram. Efter examen från naturbruksprogrammet ska eleverna ha de yrkeskunskaper som behövs för att arbeta inom naturbruk med lantbruk, djur, hund eller skogsbruk. På naturbruksprogrammet ges eleverna möjligheter att läsa högskoleförberedande kurser som ger grundläggande behörighet till högskolestudier. Arbetsmiljöfrågor har en central plats i utbildningen, för att förebygga arbetsskador och främja god hälsa. Praktikperioder bidrar till att eleverna utvecklar moderna yrkeskunskaper och en yrkesidentitet.

Läsårstider: Länk till JGY.se