Skog

Torsta AB har egen kompetens inom alla delar av skogsbrukets värdekedja. Bland personalen finns flera jägmästare och skogsmästare samt en viltmästare. Dessutom har vi ett antal yrkeslärare med kunskap och erfarenhet om skogsmaskiner, motor-och röjsågning mm. På skolan finns olika typer av simulatorer; skotare, skördare och skytte. Vi har en egen verkstad för reparationer och underhåll av maskiner.

Djur

Torsta AB har egen kompetens inom djurskötsel både för lantbruksdjur, häst, små djur och exotiska djur. Bland personalen finns flera husdjursagronomer, en disputerad biolog, en veterinär, en hippolog och flera erfarna djurskötare/instruktörer. På den egna gården i Ås har vi ekologisk mjölk och fårproduktion, mjölkkor med rekrytering, får av rasen Jämtlandsfår. I djurhuset finns ett antal olika små djur varav en del exotiska.

Maskin

Torsta AB har egen kompetens inom ekologisk foderproduktion och bedriver valldominerad växtföljd med spannmålsodling på 190 hektar. Vi har en komplett maskinpark och välutrustad maskinverkstad. Bland personalen finns flera erfarna lärare och instruktörer. På uppdrag av SLU, norrländsk växtodling i Umeå genomför vi fältförsök under växtodlingssäsongen. Torsta är den enda försöksplatsen i Norrlands inland och viktig för utvecklingen av lantbruksväxter anpassade till vårt fjällnära odlingsklimat.