Syftet med projektet är att öka skogsägares kunskap om skoglig hänsyn till vatten och vilka tekniska och andra valmöjligheter man har som skogsägare och beställare av skogliga tjänster.

Kontakt: Karl Komstedt, 0640-188 27 eller karl.komstedt@torsta.se