Projektet ska genomföra aktiviteter som stärker parternas kunskap och kompetens inom innovation och entreprenörskap och det entreprenöriella lärandet. Då kan vi på ett bättre sätt stödja våra elever/studenter till att bli innovativa och mer handlingsorienterade och de får möjlighet att utveckla sitt entreprenörskap, i samarbete med befintliga företagare.

Kontakt: Ida Olofsson, 0640-188 34 eller ida.olofsson@torsta.se