Syftet med projektet är att öka lönsamheten och konkurrenskraften hos företag i hela matens värdekedja.

Kontakt: Trine Amundsen, 0640-18801 eller trine.amundsen@torsta.se